Đồ Vỏ Đạn

Bật Lửa Lựu Đạn

100,000

Đồ Vỏ Đạn

Bật Lửa Vỏ Đạn

180,000

Ngà Voi Huyết

Bút bi ngà voi huyết

Đồ Vỏ Đạn

Bút Bi Vỏ Đạn

120,000
200,000
1,900,000

Trang Sức Ngà Voi

Bút ngà voi chạm rồng